Podtimovi

U cilju organizacije aktivnosti na pripremi EPoC testa za testiranje naše populacije dece i mladih, kao i za rad na promociji kreativnih aktivnosti u našem obrazovnom sistemu na različitim nivoima obrazovanja, formirani su podtimovi. Njih čine članovi EPoC tima Srbije.

Tim za prevod i pripremu instrukcija i materijala:

 1. Marica Stojković
 2. Branka Radulović
 3. Ivana Mandić
 4. Dunja Šašić ( grafika)
 5. Višnja Mićić
 6. Đorđe Janković
 7. Bojan Marković
 8. Lada Marinković
 9. Tamara Kuzmanović
 10. Andjela Ristić
 11. Ljiljana Lazarević
 12. Dušanka Mudrinić
 13. Nela Dujić
 14. Dušica Marković
 15. Bojan Marković

Tim za predškolce ( prilagođavanje instrukcija,materijala i primena testa):

 1. Dušanka Mudrinić
 2. Violeta Petković
 3. Ivana Mandić
 4. Jelena Terzić
 5. Dunja Šašić
 6. Vesna Vujnić
 7. Ljiljana Lazarević
 8. Vedrana Marković
 9. Nela Dujić
 10. Bettina Szugyi
 11. Adrijana Sovilj

Tim za osnovne, srednje škole i fakultete (prilagođavanje instrukcija,materijala i primena testa):

 1. Marica Stojković
 2. Branka Radulović
 3. Violeta Petković
 4. Ivana Manasijević
 5. Mirjana Tišma
 6. Zdenka Dudić
 7. Lada Marinković
 8. Dušica Marković
 9. Andjela Ristić
 10. Tamara Kuzmanovic
 11. Tanja Olear Gojić
 12. Ljiljana Lazarević
 13. Vuk Rajović
 14. Dijana Jovanović

Tim za kreiranje aktivnosti u obrazovnom procesu (na različitim nivoima obrazovanja):

 1. Dušanka Mudrinić
 2. Branka Radulović
 3. Violeta Petković
 4. Ivana Mandić
 5. Jelena Terzić
 6. Dunja Šašić
 7. Vesna Vujnić
 8. Zdenka Dudić
 9. Predrag Đukić
 10. Lada Marinković
 11. Dušica Marković
 12. Tanja Olear Gojić
 13. Ljiljana Lazarević
 14. Dijana Jovanović
 15. Nela Dujić

Tim za edukaciju i promociju EpoC testa:

 1. Tanja Olear Gojić
 2. Dijana Jovanovi
 3. Ljiljana Lazarević
 4. Marica Stojković
 5. Dušanka Mudrinić
 6. Branka Radulović
 7. Violeta Petković
 8. Ivana Manasijević
 9. Dunja Šašić
 10. Vesna Vujnić
 11. Zdenka Dudić
 12. Predrag Đukić
 13. Lada Marinković
 14. Dušica Marković
 15. Anđela Ristić
 16. Nala Dujić

Tim za skorovanje/bodovanje:

 1. Dušica Marković
 2. Zdenka Dudić
 3. Mirjana Tišma
 4. Tanja Olear Gojić
 5. Ljiljana Lazarević
 6. Vuk Rajović
 7. Dunja Šašić
 8. Dijana Jovanović