Tribina “Kako podržati kreativnost kroz proces obrazovanja i vaspitanja“

Tribina je održana 24. 11. 2018. godine u Novom Sadu u prostorijama Više škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Predavač je bio prof. dr sc. Taisir Subhi Yamin.

Pored grupe koja je tog dana prisustvovala obuci kod prof. Yamina, tribinu su pratili zainteresovani studenati, vaspitači i profesori.

Održana edukacija: EpoC test potencijalne kreativnosti – alat za praktičare u oblasti obrazovanja

20181123_111257

U organizaciji Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, Udruženja vaspitača Vojvodine, Mense Srbije i Nacionalnog centra za talente (NCT ) u Novom Sadu 23. i 24. novembra 2018. dr. sc. Taisir Subhi Yamin (generalni direktor ICIE centra, autor engleske verzije EPoC testa). održao je prvuedukaciju u Srbiji o EPoC testu potencijalne kreativnosti, čime su se stvorili uslovi za stvaranje EPoC tima Srbije. Edukacija je realizovana uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne zajednice.

EPoC test potencijalne kreativnosti su početkom 21. veka razvili Todd Lubart, Maud Besançon i Baptiste Barbot sa Pariskog univerziteta (Université Paris Descartes) razvijajući Investicijsku teoriju kreativnosti (autori su Robert J. Sternberg i Lubart T.). U brzom razvoju i evaluacijama više verzija ovog testa, pridružio im se prof. Taisir Yamin, direktor Međunarodnog centra za inovaciju u obrazovanju u Ulmu. Do danas su već, pored verzije na francuskom jeziku, objavljenje verzije testa na engleskom, nemačkom, turskom i arapskom jeziku, a trenutno se radi na razvoju verzija na kineskom, poljskom, portugalskom, slovenačkom i hrvatskom jeziku.

Cilj edukacije je bio upoznavanje praktičara sa osnovnim domenima koje meri EPoC test potencijalne kreativnosti, načinima dobijanja integrativne mere potencijalne kreativnosti za decu predškolske, školske dece i adolescenata, kao i upoznavanje sa bodovanjem divergentno-eksplorativnog i konvergentno-integrativnog procesa kreativnog mišljenja na apstraktnim i konkretnim zadacima.